صفحه ی دانلود پیامرسان چاپار

لوگوی پیامرسان چاپار*

هرگونه هشدار امنیتی در هنگام نصب ، فاقد اعتبار می باشد و هیچ خطری از سوی این برنامه دستگاه شما را تهدید نمیکند :)

در صورت عدم مشاهده ی ایمیل تایید اکانت قسمت هرزنامه یا همان اسپم ها را بررسی نمایید
دانلود نسخه اندروید
در صورت بروز مشکل از نسخه های زیر استفاده کنید